Cele Fundacji - Fundacja Dobroczynna im. św. Jana Pawła II

Idź do spisu treści

Menu główne:

nike outlet boligrafos montblanc joyas pandora nike huarache nike free baratas new balance baratas Gafas ray ban polos lacoste gafas oakley mbt baratos ray ban baratas nike roshe run hollister madrid timberland outlet kamagra australia cialis preise cialis kaufen viagra günstig cialis bestellen levitra generika viagra online kaufen kamagra bestellen cialis generika kamagra oral jelly kamagra 100mg

Cele Fundacji

Cele Fundacji
Celami fundacji jest:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej i charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony i promocji zdrowia, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego i innej działalności społecznie lub gospodarczo użytecznej, na rzecz:
1) osób niepełnosprawnych, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz chorych i w trudnej sytuacji życiowej,
2) rodziny,
3) młodzieży,
4) dzieci.
2. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw osób niepełnosprawnych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, dostępu tychże do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw aktywności obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej;
3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych w tym w wieku emerytalnym, chorych, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubogich oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i niesamodzielnych oraz rodzin, w sferze:
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2) turystyki i krajoznawstwa w tym mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) nauki, edukacji w tym edukacji przez sztukę, oświaty i wychowania ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej w zakresie wsparcia społecznego i ochrony zdrowia,
4) promocji i organizacji wolontariatu,
5) organizacji wypoczynku dorosłych, dzieci i młodzieży,
6) działalności na rzecz integracji, reintegracji i inkluzji zawodowej i społecznej,
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- w pozostałym zakresie cele fundacji określa art. 5 statutu.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego